Хостинг Minecraft
Хостинг серверов » Магнет хранилище » Disturbed - Discography

Disturbed - Discography

Disturbed - Discography
Disturbed - Discography
Disturbed - Discography
Disturbed - Discography


DISTURBED DISCOGRAPHY (Ipod Lossless)

THE SICKNESS

Страна: США
Жанр: Alternative Metal
Год выпуска: 2000
Формат: ALAC (tracks)
Битрейт аудио: lossless
Продолжительность: 47:38
Conflict.m4a (34,61 MБ)
Down with the Sickness.m4a (35,81 MБ)
Droppin' Plates.m4a (29,66 MБ)
Fear.m4a (30,30 MБ)
Meaning of Life.m4a (32,53 MБ)
Numb.m4a (29,83 MБ)
Shout 2000.m4a (33,62 MБ)
Stupify.m4a (34,41 MБ)
The Game.m4a (30,47 MБ)
Violence Fetish.m4a (26,82 MБ)
Voices.m4a (25,56 MБ)
Want.m4a (29,02 MБ)

BELIEVE
Страна:США
Жанр: Alternative Metal
Год выпуска: 2002
Формат: ALAC (tracks)
Битрейт аудио: lossless
Продолжительность: 47:16

Awaken.m4a (31,43 MБ)
Believe.m4a (31,49 MБ)
Bound.m4a (27,66 MБ)
Breathe.m4a (31,61 MБ)
Darkness.m4a (21,34 MБ)
Devour.m4a (28,33 MБ)
Intoxication.m4a (23,70 MБ)
Liberate.m4a (25,49 MБ)
Mistress.m4a (26,16 MБ)
Prayer.m4a (27,06 MБ)
Remember.m4a (29,91 MБ)
Rise.m4a (28,64 MБ)

TEN THOUSAND FISTS

Страна: США
Жанр: Alternative Metal
Год выпуска: 2005
Формат: ALAC (tracks)
Битрейт аудио: lossless
Продолжительность: 56:22

Avarice.m4a (23,32 MБ)
Decadence.m4a (26,99 MБ)
Deify.m4a (33,96 MБ)
Forgiven.m4a (32,21 MБ)
Guarded.m4a (26,22 MБ)
I'm Alive.m4a (36,73 MБ)
Just Stop.m4a (29,33 MБ)
Land of Confusion.m4a (37,82 MБ)
Monster.m4a (31,54 MБ)
Overburdened.m4a (42,44 MБ)
Pain Redefined.m4a (31,62 MБ)
Sacred Lie.m4a (24,15 MБ)
Sons of Plunder.m4a (30,41 MБ)
Stricken.m4a (32,67 MБ)
Ten Thousand Fists.m4a (27,38 MБ)
Two Worlds.m4a (27,54 MБ)

INDESTRUCTIBLE

Страна: США
Жанр: Alternative Metal
Год выпуска: 2008
Формат:ALAC (tracks)
Битрейт аудио: lossless
Продолжительность: 49:12
Criminal.m4a (32,78 MБ)
Deceiver.m4a (29,36 MБ)
Divide.m4a (27,79 MБ)
Enough.m4a (32,46 MБ)
Facade.m4a (29,04 MБ)
Haunted.m4a (34,85 MБ)
Indestructible.m4a (33,27 MБ)
Inside the Fire.m4a (29,56 MБ)
Perfect Insanity.m4a (30,73 MБ)
Run.m4a (24,30 MБ)
The Curse.m4a (26,00 MБ)
The Night.m4a (37,45 MБ)
Torn.m4a (31,41 MБ)